Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:7802/E
Newspaper
Title
Ons Syndikaat : tolk van het Syndikaat voor Vrouwelijke Bedienden van Handel en Nijverheid
Institution/Organisation
Syndicaat voor Vrouwelijke Bedienden van Handel en Nijverheid
Publication
Antwerpen : 1911 - 1912?
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 2(1912)nov.