Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:7746/E
Newspaper
Title
De kleine en goedkoope aankondiger van Antwerpen, Berchem en Borgerhout : weekblad voor de belangen van kleinhanden en kleine nijverheid en voor den verkoop en verhuur van onroerende en roerende goederen zooals gronden, huizen, quartieren, kamers, enz., meubelen, muziektuigen, gereedschappen, schilderijen, boeken, voertuigen en alle andere voorwerpen
Publication
Antwerpen : 1880 - 1880?
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 1(1880)28