Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:7652/E
Newspaper
Title
De landbouwer : iets dat uitgegeven is door een gezelschap van volksvrienden om, in korte woorden, vele waerheden te vertellen aen het volk
Publication
Antwerpen : 1864
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper (1864)aug