Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:6051/E
Newspaper
Title
De vroedvrouw: tweemaandelijksch orgaan van de Christelijke Vroedvrouwenvereenigingen
Publication
Leuven : 1931 - 1959
Language
Dutch
Note
General: Sub-title varies
Auteursnaam op titelpagina: Algemeen Vrij Verbond der Vroedvrouwen van België
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
KADOC Paper 1(1931)-29(1959)
Incomplete
KUL-C Paper 1(1931)-8(1938)1; 10(1940)3-28(1958)
Incomplete