Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:5527/E
Newspaper
Title
De mutualist: orgaan der maatschappijen van onderlingen bijstand en der samenwerkende vereenigingen in Vlaamsch België, tevens berichtblad der comiteiten van bescherming der werkmanswoningen en instellingen van voorzienigheid
Publication
Ukkel : 1895 - 1922
Language
Dutch
Note
General: Sub-title varies
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Subset
The Belgian Press from the Great War
Availability
Online
Heritage Institution
ADVN Paper 20(1914)3
AVB-SAB Paper (1919)4-10,12-13; (1920)15-16,1,3-10; (1921)11-15,17-19,21-22; (1922)13-15,17-24
EHC Paper 1(1895)-22(1922)
Missing: 11(1905)-17(1911); 19(1913)-21(1919). Incomplete: 18(1912)
KUL-C Paper 1(1895)1-2,4-5,7,20; 3(1897)14; 7(1901)4; 8(1902)9; 10(1905)25; 11(1905)17
UGENT-CB Paper 1(1895)1,16-18,20; 2(1896)1