Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:5074/E
Newspaper
Title
België erkentelijk: orgaan van 'België erkentelijk', werk voor steun en bijstand aan de weduwen onzer soldaten gestorven voor het vaderland = La Belgique reconnaissante: organe de 'La Belgique reconnaissante', oeuvre de secours et d'assistance aux veuves de nos soldats morts pour la patrie
Publication
Brussel : 1919 - 1922?
Language
French, Dutch
Keywords
Geographical terms
Availability
Heritage Institution
ADVN Paper 1(1919)3,6; 3(1921)19
AVB-SAB Paper 15-10-1919; 01-01-1920
EHC Paper 1(1919)1; 2(1920)16
IFFM Paper 2(1920)15-16; 3(1921)14,19-20; 4(1922)5-7
KUL-C Paper 1(1919)1,6