Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:5024/E
Newspaper
Title
De banier: maandschrift gewijd aan Vlaamsche en maatschappelijke belangen, letterkunde en wetenschap
Publication
Hasselt : 1894 - 1905
Language
Dutch
Note
Auteursnaam op titelpagina: Limburgsche afdeeling van den Vlaamschen Katholieken Landsbond
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 11(1904)3-12; 12(1905)3-11
KADOC Paper 1(1894)-4(1897); 5(1898)2,5; 6(1899)1-2,6,12; 7(1900)1-2,5-7,9,11; 8(1901)1-11; 9(1902); 10(1903)1-11; 11(1904)1-2,4-5,8,10,12; 12(1905)
In 12(1905) ontbreken pagina's 81-96 en 129-160
UGENT-CB Paper 1(1893)-4(1897)