Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:3730/E
Newspaper
Title
De nieuwe tijd: maandelijksch orgaan van den Christelijken Bond van Beambten en Arbeiders in Openbaren Dienst
Publication
Brussel : 1925 -
Language
Dutch
Note
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
AMSAB Paper 10(1931)6sep[feestnr.]; 11(1932)3
EHC Paper 1948 -
KUL-C Paper 14(1935)5; 18(1938)5-7; 19(1939)2,7-8,11; 20(1940)1,3; 35(1959)17,19; 35(1960)11-12,14-15; 36(1960)2; 52(1976)-56(1980); 57(1981)4-6; 58(1982)10; 59(1983)3; 60(1984)2,8
UGENT-CB Paper 18(1938)2-20(1940)4; 41(1965)10-46(1970)12