Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:351/E
Newspaper
Title
De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij
Publication
Brugge : 1909 - 1914
Language
Dutch
Note
General: 'De volkseeuw' verscheen van 1910 tot 1914 en van 1919 tot 1921. Het blad werd gesticht door priester Florimond Fonteyne. Aanvankelijk werd het gedrukt in Brussel, maar vanaf oktober 1911 gebeurde dit bij Camille Moeyaert te Brugge. Sinds begin 1911 had Fonteyne zich te Brugge gevestigd en probeerde hij de Daensistische beweging nieuw leven in te blazen. 'De volkseeuw' pleitte voor algemeen stemrecht en voor de vervlaamsing van het openbare leven. Ondanks een verbod van de Brugse bisschop bleef het blad verschijnen en kende het zelfs een spectaculaire stijging van de oplage. Na het verdwijnen van Fonteyne uit de Brugse politiek bleef Camille Moeyaert het blad uitgeven tot het in maart 1921 ophield te bestaan. [bron: erfgoedbrugge.be]
General: Sub-title varies
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Subset
The Belgian Press from the Great War
Availability
Online
Heritage Institution
EHC Paper 1(1910)20,21; 2(1911)38
KUL-C Paper 3(1912)7,9,21; 4(1913)26
OB-Brugge Digital (1911)10-(1914)33
Paper (1911)-(1914)32
UGENT-CB Paper 3(1912)9,25