Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:3321/E
Newspaper
Title
De dokwerker: Belgisch orgaan der werklieden gebezigd aan het laden, lossen en vervoeren van koopwaren
Publication
Antwerpen : 1910 - 1913
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 1(1910)1-2
KUL-C Paper 1(1910)1; 2(1912)7,10
UGENT-CB Paper 1(1911)-3(1912/13)
Missing: 1(9); 2(1,4,11); 3(1,4,9,11)