Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:330/E
Newspaper
Title
La patrie: hebdomadaire catholique
Publication
Bruges : 1848 - 1940
Language
French
Note
General: 'La Patrie' werd op 1 mei 1848 opgericht door R. Boeteman-Janssens. Het was de onrechtstreekse opvolger van 'Le nouvelliste des Flandres' en nam stelling in tegen de 'Gazette van Brugge'. In 1851 nam Armand Neut, politicus en journalist, het blad over. In 1884 volgde zijn zoon Edouard hem op. Armand Neut was zeer invloedrijk in katholieke middens en had nauwe banden met de Brugse bisschop Malou (1848-1864). Vóór 1914 was de krant de Franstalige spreekbuis van de katholieke partij. Na het gedwongen ontslag van Neut in 1919 voerde La Patrie een gematigd Vlaamsgezinde koers. [bron: erfgoedbrugge.be]
Not published: 1915-1918
Keywords
Geographical terms
Bruges 
Type of Newspaper
Subset
The Belgian Press from the Great War
Availability
Online
Heritage Institution
AVB-SAB Microfilm 18-03-1871 - 19-05-1871
Paper 29-12-1896; 27-07-1900; 01-06-1903
GA-Lichtervelde Paper 10-06-1855; 24-06-1860
KUL-C Paper 1(1848)83,106,107; 6(1853)209; 28(1875)139; 29(1876)152; 36(1883)293,294,340; 38(1885)226,227; 44(1891)149,357; 47(1894)115,235,295; 49(1896)247; 54(1901)329; 19-02-1934
OB-Brugge Digital 01-05-1848 - 30-12-1848; 03-01-1851 - 31-12-1851; 01-12-1876 - 14-10-1914; 18-02-1919 - 30-12-1939
Incomplete: (1940)feb
Microfilm 01-05-1848 - 30-12-1848; 03-01-1851 - 31-12-1851; 01-12-1876 - 14-10-1914; 18-02-1919 - 30-12-1939
Incomplete: (1940)feb
Paper 01-05-1848 - 30-12-1848; 03-01-1851 - 31-12-1851; 01-12-1876 - 14-10-1914; 18-02-1919 - 30-12-1939
Incomplete: (1940)feb
PB-Westflandrica Paper 16(1863)136,140,146,152; 20(1867)138; 21(1868)320; 24(1871)78; 28(1875)86,91-93,95-96; 30(1877))128-129,326-327; 33(1880)77,133,276-277; 36(1883)79,121; 37(1884)238-244,253,259; 38(1885)9fév,36; 39(1886)151-153,158,204; 40(1887)263; 42(1889)220-221; 45(1892)39,286; 47(1894)4-5,8,10,12,158; 48(1895)91-95,102,207,236-237; 49(1896)88-89,153,181,189,191,193-195,198-199,202-203; 51(1898)87; 55(1902)335,358; 58(1905)154-155; 59(1906)182; 62(1909)75; 64(1911)51; 66(1913)216,220,217; 67(1914)232; 72(1919)41,43,48-49; 73(1920)92; 78(1925)77; 86(1933)5; 87(1934)8-9
RA-Kortrijk Paper 29-02-1896; 01-03-1896; 03-03-1896; 05-03-1896
SA-Ieper Digital 02-09-1939 - 11-05-1940
Paper 02-09-1939 - 11-05-1940
SA-Poperinge Paper 84(1931)51; 85(1932)8,20
SPAENHIERS Paper 20-06-1881; 11-07-1881; 06-09-1894
UGENT-CB Paper 1(1848)3,4,48; 2(1849)194,196/197,198; 7(1854)105; 10(1857)151; 19(1866)230; 20(1867)130; 30(1877)316,317; 38(1855)55; 40(1887)256,266,269; 41(1888)-44(1891); 47(1894)162,164,166-168; 48(1895)38; 49(1896); 51(1898)322; 52(1899)238,239,275,276,357,358,363; 53(1900)19; 55(1902)216,223-225,230; 56(1903)201; 64(1911)352
Missing: 41(44,104,105,153,154,222); 42(32,95,196,273,298); 43(13,286); 44(17,18,30,62,191,335); 49(278)