Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:321/E
Newspaper
Title
Journal de Bruges et de la province
Publication
Bruges : 1837 - 1953
Language
French
Note
General: De 'Journal de Bruges' was de spreekbuis van de Franstalige, liberale burgerij. De krant verscheen voor het eerst op 4 april 1837 en was een reactie op het verschijnen van de katholieke krant 'Le nouvelliste du Nord' enkele dagen eerder. Ze zouden elkaar blijven bekampen. Nog hetzelfde jaar kreeg de krant de titel die ze meer dan een eeuw zou dragen: 'Journal de Bruges et de la province'. Uitgever was cartograaf Philippe Popp, maar al snel werd zijn taak overgenomen door zijn vrouw Caroline Popp en later door hun dochters. Caroline Popp was meer dan een halve eeuw de drijvende kracht achter de krant.
Not published: 1914-1918; 1940-1945
Keywords
Geographical terms
Bruges 
Type of Newspaper
Subset
The Belgian Press from the Great War
Availability
Online
Heritage Institution
AVB-SAB Paper 15-08-1874; 16-08-1874; 17-08-1874; 20-08-1874; 30-08-1874; 31-08-1874
EHC Paper 49(1885)359-360; 50(1886)122-124
GA-Lichtervelde Paper 03-07-1841; 21-07-1841; 09-07-1842
KUL-C Paper 9(1846)141,142; 25(1862)318-100(1937)26
Incomplete
LA Paper 52(1889)130
OB-Brugge Digital 1(1837)-116(1953) (= 08-09-1837 - 26-09-1953)
Microfilm 1(1837)-116(1953) (= 08-09-1837 - 26-09-1953)
Paper 1(1837)-116(1953) (= 08-09-1837 - 26-09-1953)
OB-Knokke-Heist Paper 108(1945)20-116(1953)79 (= 11-03-1945 - 26-09-1953)
Incomplete
PB-Westflandrica Paper 26(1863)139-140,148,153,155-159; 46(1883)161-162; 44(1884)212; 61(1898)168,210; 62(1899)4; 83(1920)49; 91(1928)24; 100(1937)26+suppl.; 107(1944)6,13,22,26,28; 108(1945)-114(1951); 116(1953)
Incomplete
SA-Ieper Paper 75(1912)130 (= 05-06-1912)
SPAENHIERS Paper 44(1881)156-157; 57(1894)248; 61(1898)50,54
UGENT-CB Paper 11(1848)19; 13(1850)208,211; 20(1857)94; 22(1859)15,340; 24(1861)320; 25(1862)29; 26(1863)254; 41(1878)293-297,299; 50(1887)93/94,265,270,274; 57(1894)133/134,142,147/148,154/155,161-166,170,175-177; 63(1900)273,274; 66(1903)200/201; 69(1906)282; 70(1907)111,112; 72(1909)132; 73(1910)143; 74(1911)69; 75(1912)175,181,184,185; 96(1933)74; 110(1947)69; 111(1948)41,80