Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:312/E
Newspaper
Title
Het Brugsche vrye: blad voor volksbelangen
Publication
Brugge : 1848 - 1853
Language
Dutch
Note
General: 'Het Brugsche vrye' besteedde hoofdzakelijk aandacht aan Brugge, maar werd verspreid over heel West-Vlaanderen en een groot deel van Oost-Vlaanderen. Hoofdredacteur was de radicale en antiklerikale priester Benoît Beekman. Beekman voerde hevige twisten, zowel met de katholieken als met de liberalen. Een gerechtelijk proces leidde tot het einde van de krant. [bron: erfgoedbrugge.be]
Title varies: Het Brugsche vrije
Keywords
Geographical terms
Bruges 
Type of Newspaper
Availability
Online
Heritage Institution
EHC Paper 3(1850)98
KUL-C Paper 3(1850)79,80,97; 5(1852)76
MDL Paper 1(1848)59; 3(1850)102 (= 29-11-1848; 21-12-1850)
OB-Brugge Digital 1(1848)-6(1853)
Microfilm 1(1848)-6(1853)
Paper 1(1848)-6(1853)
PB-Westflandrica Paper 6(1853)80
UGENT-CB Paper 1(1848)18; 6(1853)11