Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:3077/E
Newspaper
Title
De trambediende: maandelijksch orgaan der maatschappij De Vereenigde Trambedienden van Antwerpen
Institution/Organisation
Maatschappij De Vereenigde Trambedienden van Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1913
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 1(1913)1
KUL-C Paper (1913)aug