Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:3048/E
Newspaper
Title
De Vlaamsche leeuw : maandelijksch orgaan der toon- en tooneelmaatschappij De Jonge Vlaamsche Zonen
Institution/Organisation
Toon- en Tooneelmaatschappij De Jonge Vlaamsche Zonen
Publication
Antwerpen : 1896-
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 1(1896)1
KUL-C Paper 15-01-1896