Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:1947/E
Newspaper
Title
De Belgische samenwerking: maandelijksch volksblad
Publication
Brussel : 1921 - 1936
Language
Dutch
Note
Auteursnaam op titelpagina: Belgische Federatie van Socialistische Coöperatieven
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
AMSAB Paper 1(1921)-2(1922)6-18; 3(1923); 5(1925)-16(1936)