Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:1651/E
Newspaper
Title
De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie, gewijd aan de Beweging tot het bekomen van de vervlaamsching van de Hoogeschool van Gent
Publication
Gent : 1911 - 1914
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Ghent 
Type of Newspaper
Subset
The Belgian Press from the Great War
Availability
Online
Heritage Institution
ADVN Paper 1(1911)1-4 (1914)7
EHC Paper 1(1911)1-4(1914)7
KUL-C Paper 1(1911)1-4(1914)7
UGENT-CB Paper 1(1911)1-4(1914)7