Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:1648/E
Newspaper
Title
De vereeniging: voor onderwijzers en onderwijzeressen, bestuurders en professors van aangenomene of bijzondere onderwijsgestichten, en voor alle personen die den vooruitgang van het onderwijs en de volksbeschaving behartigen
Publication
Gent : 1868 - 1897
Language
Dutch
Note
Keywords
Geographical terms
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
EHC Paper 26(1894/95)20-27
Incomplete
KUL-C Paper 1(1868/69)-18,21; 4(1872)7-9; 5(1873)13; 8(1876)11; 15(1883)12; 16(1884)15; 20(1888)21; 26(1894)20,22
UGENT-CB Paper 1(1868)-29(1897)24