Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:1450/E
Newspaper
Title
De eendracht: officieel orgaan der Algemeene Vereeniging van Koffiehuishouders, Herbergiers, Kosthuishouders, Likeur- en Limonadeverkoopers van het Arrondissement Gent
Publication
Gent : 1893 - 1896?
Language
Dutch
Keywords
Geographical terms
Ghent 
Type of Newspaper
Availability
Heritage Institution
UGENT-CB Paper 2(1894)7; 3(1895)4,7