Identificatie
Wachtwoord
Bedenkend wie sommige politici vertegenwoordigen 
verwondert hun houding geenszins.
-- Juul Kinnaer (1939), Vlaams aforist